Η τεχνολογία σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη καθημερινά σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας πληθώρα πλεονεκτημάτων σε επιχειρήσεις και ολόκληρους τομείς της οικονομίας. Για το λόγο αυτό, είναι φυσικό να απαιτείται ο κατάλληλος επαναπροσδιορισμός στην εκπαίδευση. Πρέπει το σύνολο των ανθρώπων να γνωρίζουν τουλάχιστον τα βασικά, σε σχέση με την τεχνολογία και κυρίως το διαδίκτυο και τη χρήση υπολογιστών. Καθώς ολοένα περισσότερες διαδικασίες λαμβάνουν χώρα πλέον από το ίντερνετ, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τη σημασία της ορθής χρήσης του.

Στην ελληνική εκπαίδευση, σαφώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης και η προσπάθεια κάλυψης των οργανικών κενών με εποχικό προσωπικό χωρίς την απαιτούμενη κατάρτιση, οι απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και πολλά ακόμη στέκονται εμπόδια στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, συχνά η Πληροφορική ως κλάδος παραμένει σε δεύτερη μοίρα. Όταν ακόμη και βασικά μαθήματα διδάσκονται ελλιπώς, τότε μαθήματα όπως η χρήση του διαδικτύου φαντάζουν ως πολυτέλεια. Μια πολυτέλεια που συνήθως δε γίνεται προσιτή για τους μαθητές.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες εκσυγχρονισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με γνώμονα την τεχνολογία. Για παράδειγμα, οι μαθητές έχουν πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο για να εξοπλίζονται με βοηθήματα και οπτικοακουστικό υλικό για κάθε μάθημά τους. Επίσης, το μάθημα της Πληροφορικής ενισχύεται και τονίζεται με κάθε τρόπο η σημασία του για τη νέα γενιά μαθητών.

Από πολύ μικρή ηλικία, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται το διαδίκτυο με τον σωστό τρόπο. Πολύ συχνά μάλιστα εξοικειώνονται με τη χρήση κώδικα, κάτι που μέχρι πριν ελάχιστο καιρό ακουγόταν εξωπραγματικό!

Η κοινωνία προχωρά προς τα εμπρός και η πορεία αυτή είναι αναπόφευκτη. Θα πρέπει όλοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, με βασικούς άξονες την Τεχνολογία και την Πληροφορική στην εκπαίδευση. Διαφορετικά, το κενό που θα δημιουργηθεί δεν θα μπορεί να καλυφθεί αποτελεσματικά στο μέλλον και αυτό αποτελεί πρόκληση για το ελληνικό κράτος.