Πολύ συχνά ακούμε τον όρο SEO, ως κύριο συστατικό της επιτυχίας μίας ιστοσελίδας. Πόσοι όμως γνωρίζουν πραγματικά τι σημαίνει αυτός ο όρος και γιατί είναι απαραίτητος στο διαδίκτυο; Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για αρχικά που αναφέρονται στη Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης. Όπως λοιπόν πολύ εύκολα καταλαβαίνει κανείς, αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για κάθε ιστοσελίδα. Αν δε γίνει η βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης, τότε η ιστοσελίδα θα παραμείνει χαμηλά στα αποτελέσματα και συνεπώς δε θα έχει την επιθυμητή επισκεψιμότητα.

Το SEO είναι μία εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές διεργασίες. Όλες τους όμως έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Εστιάζουν στη βελτίωση των πιθανοτήτων, ώστε να εντοπίζεται η εκάστοτε ιστοσελίδα από τις μηχανές αναζήτησης. Πρόκειται σαφώς για μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία λαμβάνει υπόψη πολλές παραμέτρους. Πρέπει να γίνει εκ των προτέρων ανάλυση της αγοράς, στην οποία δραστηριοποιείται η ιστοσελίδα. Να βρεθούν οι απαραίτητες λέξεις-κλειδιά και έπειτα να προχωρήσει η υλοποίηση των στρατηγικών SEO.

Αν αναρωτιέστε γιατί πρέπει αυτές οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται από επαγγελματίες του είδους, η απάντηση είναι πολύ απλή. Αυτοί γνωρίζουν καλά πώς να αναζητήσουν τα δεδομένα και τι να προσέξουν, πού να δώσουν έμφαση κατά τη βελτιστοποίηση και ποιες στρατηγικές είναι κατάλληλες κάθε φορά. Συνεπώς, δεν υπάρχει άλλη λύση από την ανάθεση τέτοιων εργασιών στους απόλυτους γνώστες.

Φυσικά, το SEO όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω είναι μια διαδικασία που μεταβάλλεται διαρκώς. Το διαδίκτυο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Αυτό σημαίνει πως μια στρατηγική που απέδιδε στο παρελθόν, ενδεχομένως να μην είναι αποτελεσματική στο παρόν. Γι’ αυτό και η μελέτη θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την εκάστοτε ιστοσελίδα. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούνται τα αποτελέσματα για να φαίνεται η πορεία της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, οι στρατηγικές SEO θα επαναπροσδιορίζονται και θα προσαρμόζονται στα δεδομένα για τη βέλτιστη απόδοση.